زنو

یادداشت های مهدی فاتحی درباره هنر ادبیات و سینما

ون گوک و چارلزبوکفسکی

ون گوک گوشش را برید و به یک بدکاره داد

که او هم با نفرت دورش انداخت

ون،بدکاره ها گوش نمی خواهند،پول می خواهند

فکر می کنم تو به همین خاطر نقاش بزرگی بودی

چون از چیزهای دیگر خیلی سر در نمی آوردی

                                                             چارلز بوکفسکی، سوختن در آب...

+ مهدی فاتحی ; ٦:۳۳ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()