شارل بودلر

چنان سرشار از خاطره ام من که گویی هزار ساله ام

j'ai plus de sovenirs que si j'avais mille ans

                                                                                گل های رنج

                                                                            les fleure du mal           

/ 1 نظر / 24 بازدید
هادی‌چ

تبريک. بسياري غبطه خواهند خورد. سرشاری از خاطره بسیار بسیار شیرین تر است از تهي بودن از آن. ولو خاطره‌هاي تلخ.