خطاب به پروانه ها

                   به یاد جواد ماه زاده،بعد از دویست و پنجاه روز!!!

ما در پناه بال که امروز می پریم؟

بالای آبشار که را می بینم؟

این کیست این که دست تکان می دهد از پل؟

رنگین کمان کیست که از اصطکاک فواره های آب از آفتاب و از زخمهای ما خم می شود؟

آهو بره  از پرتگاه که افتاده است؟

و سیب های سرخ به آن خوبی   از شاخه ها ربختند!   چرا؟

این کرمها به بستر گلها چه می کنند؟

امروز روز کیست؟

ما در پناه بال که امروز می پریم؟

                                                 رضا براهنی

/ 1 نظر / 45 بازدید
دوست جدید بلاگ حامد و هر کی براهنی میخونه

به زندگی امیدوارم کردی بسیار آدمایی که براهنی میخونن خیلی کم ان خوبه که من بلاگ یکیشونو دارم به زندگی امیدوارم کردی بسیار