ناله های شبانه

و آسمان

         سر پناهی

تا به خاک بنشینی و

                             بر سرنوشت خویش

                                                           گریه ساز کنی

                                                                     شاملو

/ 0 نظر / 25 بازدید