"ضدمسیح"لارس فون تریر

                                  زن و مسیح

 

لارس فون تریر فیلم سازی از نوع خودش است.فیلم سازی که هر بار سعی می کند سوژهء جدید و متفاوتی را به شکل تازه ای به تصویر بکشد.با نگاهی به آثار او در این چند سال از "اروپا" تا داگویل" و "پنج مانع" و بقیهء کارهایش این نکته کاملا" مشخص است.در واقع عنصر مشترک همهء این فیلم تنها تفکر و اندیشه های فون تریر است نه شکل و شمایل فیلم یا حتی صحنه و میزانسن.به عبارت دیگر می توان گفت تریر نقطه پایانی است بر اندیشه کلیشه ای کسانی که فکر می کنند با دیدن سکانسی از فیلم می توان فیلمساز آن را شناخت البته از یک نظر فون تریر در نمای کلی فیلم و بستر اندیشه جاری در فیلم هایش قابل شناسایی است.

مختصری دربارهء فون تریر:در سال 1956 در کپنهاک متولد شد و بعد از فیلم کابوس وار  "اروپا " مورد توجه قرار گرفت،در سال 1995 همراه با توماس وینتربرگ،مانیفیست دگما 95 را اعلام کرد و سینمای بورژوا منشانه روز را زیر سوال برد تا سینمایی متفاوت را تجربه کند.در این نوع فیلم ها کارگردان با هزینه کم از امکانات تکنولوژیک و جلوه های ویژه می گذرد تا رها از بند سرمایه به کار خود بپردازد.بعد از آن،تریر آثار ارزشمندی چون " شکستن امواج" " داگویل" " رقصنده در تاریکی"،" مندرلی" و "پنج مانع" را کارگردانی کرد که جای حرف بحث های زیادی دارد.

 

لارس فون تریر در فیلم جدیدش"ضدمسیح"دوباره سوژه ای متفاوت را در فضایی متفاوت از کارهای دیگرش،دستمایهء فیلمش قرار می دهد.موضوعی که شاید نتوان در اینجا،به خاطر محدودیت ها،به آن شکلی که باید پرداخت اما سر نخ هایی از کلیت بحث و نگاه فون تریر در کنار تاریخ این نوع اندیشه می توان داد.در واقع فون تریر در این فیلم با آگاهی از تاریخ اندیشه مسیحیت به چگونگی شکل گرفتن آن می پردازد و اسم فیلم موقعی معنا می یابد که فیلم این تعبیر را به عنوان تاریخچهء اسطوره مسیح معرفی می کند.البته این اندیشه و این نگاه به تاریخ و افسانه چیز جدیدی نیست و از همان ابتدای پیدایش اندیشهء دینی این نوع تعابیر نیز وجود داشته است.   

این فیلم با صحنهء فوق العاده جذاب اولیه که با موسیقی باخ همراه است شروع می شود صحنهء رابطهء زن و مرد با یکدیگر آن هم به طور اسلوموشن که نوع کار و صحنه پردازی کارگردان آن را تبدیل رقص زیبایی در میان سیاهی و سفیدی تصاویر درآورده.اما این نقطهء شروع هنگامی که کودکی وارد صحنه می شود و به خاطر مشغول بودن پدر و مادر از پنجره به پایین پرت می شود معنا دیگری به خود می گیرد.صحنه ای که دایم میان حرکت کودک به طرف پنجره رو به روشنایی و رابطهء پر از سیاهی آن دو تعویض می شود تا هر دو به انتها می رسد.این سکانس از فیلم در ابتدا به تمامی چالش ها و مصائب شخصیت ها معنا می دهد تا جایی که دوباره فون تریر در جنگل و آن کلبه جنگلی سکانس های پایانی را به تصویر بکشد.

مرگ کودک به خاطر مشغولیت پدر و مادر احساس گناهی است که هر دو آن ها به خصوص زن را رها نمی کند و دایم از این گناه نخستین احساس شرم می کند.چیزی که در نگاه سمبلیک از همان اول به ذهن می رسد بهشتی است که زن و مرد نخستین در آن حضور یافته اند و با گناهی از آن رانده شده اند.البته در اینجا بهشت شهر امروزی و خانهء امن است و رانده شدن این دو به دل طبیعت وحشی و پر از وحشت تاریخی است که هر دو با هم گذرانده اند.

در این وضعیت مرد که روانکاو هم هست سعی می کند با حرف زدن و مساعدت با زن آن چیزی که باعث شده زن اینقدر از جهان اطرافش بترسد و به همین خاطر به شکل هیستریکی به خودش و دیگران آسیب بزند پیدا کند.مرد دایم به گذشته و حال زن را به او یادآوری می کند و با رفتن به کلبهء جنگلی که در گذشته با فرزند شان در آنجا بودند سعی می کند مرکز اصلی وحشت و احساس گناه زن را بیابد.در این فاصله چیزی که غریب به نظر می آید نوع خشونت و اَتش وحشتناک زن موقع رابطه با مرد است که گاه به آسیب زدن و حرکاتی دیوانه بار می انجامد اما بعد از آن دوباره آرام می گیرد.

بعد از آنکه هر دو به کلبهء جنگلی می روند سکانس دیگری است که نشانهء بعدی را برای تعبیر کلی فیلم به ما می دهد صحنه ای که زن به اتاق بالایی کلبه شان می رود و با تصاویری از سوزاندن جادوگران و وسایل جادو مواجه می شود که انگار جزو وسایل شخصی و قدیمی خودش بوده و آشنایی قدیمی با آن ها دارد.اتفاقی که ترس و وحشت زن را بیشتر می کند و به مرد برای رسیدن به معمای وحشت زن کمک می کند.

سوزاندن و کشتن زنان به اتهام جادوگری در تاریخ تمدن بشری به قرن ها پیش برمی گردد که البته بعد از مسیحیت نیز در غرب ادامه داشت و فکر می کنم آخرین بار پیرزنی را در اسپانیای میانهء قرن هجدهم به جرم جادوگری سوزاندند.اتهام جادوگری به زن به قول فروید به همین ابهام در رفتار و کشش های فیزیکی او بر می گردد اینکه مردان با تمام توان و قدرتی که داشتند در مقابل اغوا گری های زنان به زانو در می آمدند و گاه به بندگان آن ها تبدیل می شدند تا با آن ها بپیوندند.چیزی که امروزه نیز در ادبیات عامه خود ما هم دیده می شود و مردی را که وابسته زنی می شود با عنوان اینکه جادویش کرده،یا دیوانه اش شده یا همین صفت اغوا گری برای زن به همین اندیشه و قدرت زن برمی گردد که می تواند حتی در یک زمان چندین مرد را از خود بیخود کند.اما این قدرت که زمانی به خاطر ابهام و نامعلوم بودنش به جادوگری زنان نسبت داده می شد امروزه به جذابیت های فیزیکی و توان زن در همبستری با مرد نسبت داده می شود که گاه خود زنان نیز از این قدرت و نیاز سیری ناپذیرپشان وحشت می کنند و آن را نوعی گناه برای خود تلقی می کنند(البته لازم به ذکر است که هنوز هم اعتقاد به جادو و جمبل و جادوگری زنان در همه جای دنیا وجود دارد و بازار این نوع تفکر گرم است!)

در این فیلم نیز مرد بعد از مدتی پی می برد که آنچه که زن را به وحشت می اندازد نه از بیرون بلکه از درون خود زن و نیروی درونیش صورت می گیرد در واقع زن از خودش است که می ترسد.این باور و دانش مرد باعث می شود که زن احساس کند مرد به این خاطر او را گناهکار می داند و حاضر به بودن با او نیست.این نهایت ترس و برون ریز ترس های اوست که توان مقابله با آن را ندارد و البته چیزی را که عامل تحریک او در وجود مرد است را نیز  دلیل به وجود آمدن این موقعیت پر گناه برای خود می داند به همین خاطر هر دو آلت را چه در وجود خود و چه در وجود مرد اخته می کند تا در نبود آن در آرامش خیال با یکدیگر بمانند.

در واقع آنچه که در تفکر مسیحیت موجود است در اینجا شکل می گیرد اینکه در ابتدا در بهشت برین گناه نخستینی صورت می گیرد که با خوردن سیب یا گندمی ممنوعی هر دو چشم شان به عریانی و آلت شان باز می شود و تمایل با هم بودن و همبستر بودن درون شان شکل می گیرد در واقع گناه نخستین به عنوان تحریک زن برای خوردن سیب و بعد از آن اغواگری بدنش برای همبستر شدن مرد با اوست.این گناهی است که به خاطرش از بهشت رانده می شوند و به زمین برمی گردند.طبق این روایت مسیحیت از همین جا شکل می گیرد و مسیح به عنوان کسی که هیچگاه ازدواج نکرد این قاعده را برای کلیسا و کشیش های کاتولیک باقی گذاشت که با بودن با زنان هیچگاه نمی توان به آن ملکوت رسید ناجی و بشارت دهنده ای که گناهان انسان ها را با زجر و تحمل می خرد تا دوباره انسان به بهشت بازگردد.

در فیلم نیز مرد بعد از آن اتفاق و فرار کردن از دست زن با عصایی در میان جنگل به راه می افتد و فیلمساز با نوع تصویر برداری و نورپردازی او را به نوعی مسیح تعبیر می کند خصوصا وقتی که او در بالای کوهی می ایستد و دور مرد بی مردانگی زنان زیادی جمع می شوند و پیرو او می شوند.              

جدا از پذیرفتن یا نپذیرفتن اندیشه های فون تریر در فیلم هایش او فیلمسازی است که کارهایش همیشه ارزش یک بار دیدن را دارد و عدم موفقیت او در جشنواره کن به خاطر این فیلم می تواند دلایل ناگفته زیادی داشته باشد.

/ 1 نظر / 65 بازدید
مصطفی مردانی

سلام... برای داستان جدیدی که این روزها نوشته ام، از شما منتقد و داستان نویس عزیز دعوت می کنم که برای قلم زدن یادداشتی قدم رنجه نمایید... با تشکر مصطفی مردانی تکه ای از داستان ... یکی از ما باید زنده بماند… گرد و توخالی بود؛ جسم سرد. پشت کمرم حسش می کردم. پرسیدم: «کدوم طرفی برم؟!» صدایی نیامد. از چراغ رد شدم؛ قرمز بود. سرمای گرد توخالی، از پشتم افتاد. کمرم را راست کردم. نفس عمیقی کشیدم. توی آینه خودم را دید زدم. عرق کرده بودم. پیشانی ام را پاک کردم؛ با آستین مانتو. ساکت شده بود. گوشی توی جیبم لرزید. با تکان هایش لرزیدم. برگشتم. نگاهش کردم. روی صندلی عقب نبود. اولین کوچه ای که دیدم وارد شدم. کمی جلو رفتم. جایی خالی دیدم. همان جا ماشین را پارک کردم. سرم را روی فرمان گذاشتم. جیبم دوباره لرزید. تند نفس می کشیدم. سرم روی فرمان بالا و پایین می رفت. بو می دادم. عرق زیر بغلم بود. در ماشین را باز کردم؛ با دست چپم. لینک داستانم در بالکن http://balkon.ir/weblog/?p=147