کلماتم را به من پس بدهید...

شعری از شمس برای حامد:

شعرها می توانم بنویسم

با قلبی

که آهوان سربریده در آن می تازند.

رویاهایم را به من بدهید

کاغذم

مدادم

جوانی انگشت هایم،

و به من بگوئید

نامم را از چه جهت می نویسند.

زندان شما

حروف الفبا را از یادم برده است.

 

 

/ 0 نظر / 27 بازدید